ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ENERGY DAY "Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες"

Ημερίδα
«Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες»

Οργάνωση
Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Παν/μιο Πατρών

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014, 17.00 – 21.00
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Παν/μίου Πατρών

Η ημερίδα «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας» (http://www.eusew.eu/) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που εμπλέκονται στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με στόχο να τους ευαισθητοποιήσει ώστε να εντάξουν στη διδασκαλία τους το θέμα της ενέργειας και ιδιαίτερα το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απευθύνεται επίσης σε φοιτητές του παν/μίου Πατρών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στις φυσικές επιστή-μες και ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα διάδοσης θεμάτων σχετικών με τη βιώσιμη ενέργεια, ερευνητών της διδακτικής των φυσικών επιστημών που αξιολογούν προγράμμα-τα διδασκαλίας για την ενέργεια και τις κοινωνικές της χρήσεις καθώς και ακαδημαϊκών του πανεπιστημίου Πα-τρών που διεξάγουν έρευνα στην περιοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Παράλληλα, θα λειτουργήσουν εργαστήρια για παιδιά του δημοτικού σχολείου τα οποία θα λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες εκπαίδευσης στη βιώσιμη ενέργεια. Τα εργαστήρια μπορούν να παρακολουθήσουν και οι γονείς των παιδιών. Επιπλέον, για όσους το επιθυμούν θα υπάρξει ξενάγηση στους χώρους του μουσείου πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της ημερίδας.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και την ημερίδα υπάρχουν στους δικτυακούς τόπους «Ενέργεια στην Εκπαίδευση» και «Energy Days in Europe».
Την αφίσα της Ημερίδας μπορείτε να βρείτε εδώ

Οργανωτική Επιτροπή
Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών (πρόεδρος)
Ε. Βιτωράτος, Καθηγητής Φυσικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών
Δ. Καρέλλας, Φυσικός, Εκπαιδευτικός ΔΕ
Ν. Δελέγκος, Σχολικός Σύμβουλος, Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Ε. Παναγιώτου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Κ. Ραβάνης, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Ν. Σισσαμπέρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Υποψήφια Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Β. Σταυρόπουλος, Εκπαιδευτικός ΔΕ, Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ16.00 - 17.00

Foyer Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Παν/μίου Πατρών
Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων
17.00 - 17.30
Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισμοί

Συνεδρία α’      Συντονιστής Ε. Βιτωράτος, Καθηγητής Τμ. Φυσικής Παν/μίου Πατρών
17.30 - 18.00
Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος, Καθηγητής Τμ. Φυσικής, Παν. Πατρών
Σημερινή ενεργειακή κατάσταση και προοπτικές για το 2050
18.00 - 18.30
Ν. Σισσαμπέρη, Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Υποψ. Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Π. Πατρών
Οι ιδέες των μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού για τα Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
18.30 - 19.00
Ν. Φαρασόπουλος, Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βραβείο U4Energy
Μαθητές Στ’ Δημοτικού σε ρόλο οργανωτή ενημερωτικών δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας
19.00 – 19.30
Foyer Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Παν/μίου Πατρών
Διάλειμμα – Καφές

Συνεδρία β’      Συντονιστής Κ. Ραβάνης, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν. Πατρών
19.30 - 20.00
Α. Βελλοπούλου, Εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης, Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Παν. Πατρών
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νηπιαγωγείο: πόσο ενδιαφέρον μπορεί να είναι το ζήτημα αυτό για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας;
20.00 - 20.30
Β. Σταυρόπουλος, Εκπαιδευτικός β’ βάθμιας εκπαίδευσης, Υποψ. Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Π. Πατρών
Πιλοτική διδακτική παρέμβαση για την διδασκαλία ενεργειακών εννοιών σε μαθητές Γυμνασίου μέσω τεχνολογικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής προσέγγισης του αυτοκινήτου
20.30 – 21.00
Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν. Πατρών
Είναι δυνατή η εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες;18.30 – 19.30


Αίθουσες Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας  Παν. Πατρών
Εργαστήρια για μαθητές Δημοτικού. Συμμετέχουν το 54ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και το Δημοτικό Σχολείο Ρίου (Συντονισμός: Φοιτήτριες/-ές ΤΕΕΑΠΗ Παν. Πατρών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου