ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ (αλφαβητικά)

Ειρήνη Γκούσκου 
Νηπιαγωγός
Υπ. διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ-Παν/μιο Πατρών
Νίκος Δελέγκος 
Σχολικός σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης
Υπ. διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ-Παν/μιο Πατρών
Δήμος Καρέλας 
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Δημήτρης Κολιόπουλος 
Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστασία Μισιρλή 
Νηπιαγωγός
Υπ. διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ-Παν/μιο Πατρών
Κώστας Ραβάνης
Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Νίκη Σισσαμπέρη  
Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης
Υπ. διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ-Παν/μιο Πατρών
Βασίλης Σταυρόπουλος 
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Υπ. διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ-Παν/μιο Πατρών
Μαρία Φλαούνα
Νηπιαγωγός