ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Συμμετοχή της ομάδας «Ενέργεια στην εκπαίδευση» στο Achaia Fest 2017


Η ομάδα μας συμμετείχε στο AchaiaFest 2017 (https://www.facebook.com/Achaia-Fest-1831155643875214/) που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 15-18 Ιουνίου 2017 με ένα εργαστήριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια προβολής των δράσεων του Παιδικού Φεστιβάλ του τμήματός μας (ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών) στην τοπική κοινωνία. Το εργαστήριο λειτουργούσε όλες τις ημέρες 7.30 μμ-11.00 μμ με την εθελοντική εργασία των φοιτητριών του 3ου έτους του ΤΕΕΑΠΗ Μαρίας-Μελίνας Ευδαίμων, Ευγενίας Μπαλαμπάνη και Σταυρούλας Τσουλόγιαννη τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.
Το εργαστήριο κέντρισε την προσοχή των παιδιών και των γονιών τους που συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπολογίζουμε ότι περισσότερα από 500 παιδιά διαφόρων ηλικιών (προσχολικής, πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) προσήλθαν αυθόρμητα για να εκτελέσουν δραστηριότητες για τις ΑΠΕ. Πρόκειται για μια πρώτη συμμετοχή του εργαστηρίου μας σε δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης με μεγάλη ανταπόκριση στο ευρύ κοινό.  

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Συμμετοχή της ομάδας «Ενέργεια στην εκπαίδευση» στο 1ο Patras Science FestivalΗ ομάδα μας συμμετείχε στο  1ο Patras Science Festival (http://www.patras-science-festival.gr/) που διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό SciCo και το ΕΑΠ στην Πάτρα στις 10-13 Μαΐου 2017.
Την Τετάρτη 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο για Παιδιά με τίτλο Το εργαστήριο της ενέργειας. Σε αυτό συμμετείχαν 15 μαθητές/ριες της Α΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών. Τα παιδιά σε μικρές ομάδες ασχολήθηκαν με μια σειρά πρωτότυπων δραστηριοτήτων ως μαθητευόμενοι επιστήμονες” για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μεταφοράς και της μέτρησης της ενέργειας σε απλά συστήματα φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης. Πρόκειται για δραστηριότητες που προετοιμάζουν τους μικρούς μαθητές να σκεφτούν συγχρόνως την επιστημονική και κοινωνική πλευρά του κρίσιμου ζητήματος της χρήσης της ενέργειας.
Το Σάββατο 13 Μαΐου δόθηκε ομιλία από τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Κολιόπουλο με θέμα Ενέργεια στην εκπαίδευση την οποία παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και φοιτητές/ριες. Αντικείμενο της ομιλίας ήταν η παρουσίαση των στόχων και του έργου της ομάδας.
Για τη διεξαγωγή των δύο δράσεων συμμετείχαν με εθελοντική εργασία οι φοιτήτριες Δημοπούλου Αγγελική, Ευδαίμων Μαρία-Μελίνα, Ευθυμίου Μαρία, Κανέλλου Εμμανουέλα, Μπαλαμπάνη Ευγενία, Νίχλου Καλλιόπη-Μαρκέλλα, Πολυχρόνη Γεωργία, Τσουλόγιαννη Σταυρούλα  του 3ου έτους του ΤΕΕΑΠΗ τις οποίες ευχαριστούμε θερμά. 

 Εκ μέρους της ομάδας
Νίκη Σισσαμπέρη