ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SCIENCE IN SCHOOL

Στο ευρωπαϊκό περιοδικό Science in School που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν φυσικές επιστήμες, θα βρείτε αναρτημένο στην ηλεκτρονική του έκδοση το άρθρο με τίτλο

Ξεχωριστά μαθήματα για την ενέργεια και την εκπαίδευση από ευρωπαϊκά σχολεία

Πρόκειται για μετάφραση - επιμέλεια άρθρου σχετικού με τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό U4Energy το συντονισμό του οποίου για την Ελλάδα είχε το ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου Πατρών. Τη μετάφραση επιμελήθηκαν οι Μαρία Φλαούνα, Ειρήνη Γκούσκου και Δημήτρης Κολιόπουλος.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 'ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ'

Στο τεύχος 6(1) του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education (http://resmicte.lis.upatras.gr/) που εκδίδει το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών, θα βρειτε αφιέρωμα στη διδασκαλία της έννοιας 'ενέργεια' με τίτλο "Energy in Education". 
 

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στην προσχολική ηλικία: Μία προ-ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας

Στον τόμο των πρακτικών του 6ου συνεδρίου "Φυσικές επιστήμες και προσχολική εκπαίδευση" που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Δεκέμβριο του 2011 δημοσιεύθηκε το άρθρο: "Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στην προσχολική ηλικία: Μία προ-ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας" (Π. Τζαμαρία & Δ. Κολιόπουλος). Το κέιμενο του άρθρου μπορείτε να βρειτε εδώ.

U4ENERGY: ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SCIENCE IN SCHOOL

Το περιοδικό Science in School είναι μια ελεύθερη στο διαδίκτυο περιοδική έκδοση του δικτύου ερευνητικών οργανισμών EIROforum που συμβάλλει στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα φυσικών επιστημών και στοχεύει στη διάδοση στοιχείων της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολλά από τα άρθρα του περιοδικού μεταφράζονται και στην ελληνική γλώσσα από εθελοντές μεταφραστές. Σε ένα από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού θα δημοσιευθεί η ελληνική μετάφραση του άρθρου   
"Ξεχωριστά μαθήματα για την ενέργεια και την εκπαίδευση από ευρωπαϊκά σχολεία"
το οποίο εχει ήδη δημοσιευθεί στο τεύχος 24 στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Μια προδημοσίευση της ελληνικής μετάφρασης που έγινε από τα μέλη της ομάδας 'Ενέργεια στην Εκπαίδευση' Μ. Φλαούνα και Ε. Γκούσκου και επιμελήθηκε ο Δ. Κολιόπουλος θα βρείτε εδώ