ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Συμμετοχή της ομάδας «Ενέργεια στην εκπαίδευση» στο 1ο Patras Science FestivalΗ ομάδα μας συμμετείχε στο  1ο Patras Science Festival (http://www.patras-science-festival.gr/) που διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό SciCo και το ΕΑΠ στην Πάτρα στις 10-13 Μαΐου 2017.
Την Τετάρτη 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο για Παιδιά με τίτλο Το εργαστήριο της ενέργειας. Σε αυτό συμμετείχαν 15 μαθητές/ριες της Α΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών. Τα παιδιά σε μικρές ομάδες ασχολήθηκαν με μια σειρά πρωτότυπων δραστηριοτήτων ως μαθητευόμενοι επιστήμονες” για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μεταφοράς και της μέτρησης της ενέργειας σε απλά συστήματα φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης. Πρόκειται για δραστηριότητες που προετοιμάζουν τους μικρούς μαθητές να σκεφτούν συγχρόνως την επιστημονική και κοινωνική πλευρά του κρίσιμου ζητήματος της χρήσης της ενέργειας.
Το Σάββατο 13 Μαΐου δόθηκε ομιλία από τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Κολιόπουλο με θέμα Ενέργεια στην εκπαίδευση την οποία παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και φοιτητές/ριες. Αντικείμενο της ομιλίας ήταν η παρουσίαση των στόχων και του έργου της ομάδας.
Για τη διεξαγωγή των δύο δράσεων συμμετείχαν με εθελοντική εργασία οι φοιτήτριες Δημοπούλου Αγγελική, Ευδαίμων Μαρία-Μελίνα, Ευθυμίου Μαρία, Κανέλλου Εμμανουέλα, Μπαλαμπάνη Ευγενία, Νίχλου Καλλιόπη-Μαρκέλλα, Πολυχρόνη Γεωργία, Τσουλόγιαννη Σταυρούλα  του 3ου έτους του ΤΕΕΑΠΗ τις οποίες ευχαριστούμε θερμά. 

 Εκ μέρους της ομάδας
Νίκη Σισσαμπέρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου