ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SCIENCE IN SCHOOL

Στο ευρωπαϊκό περιοδικό Science in School που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν φυσικές επιστήμες, θα βρείτε αναρτημένο στην ηλεκτρονική του έκδοση το άρθρο με τίτλο

Ξεχωριστά μαθήματα για την ενέργεια και την εκπαίδευση από ευρωπαϊκά σχολεία

Πρόκειται για μετάφραση - επιμέλεια άρθρου σχετικού με τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό U4Energy το συντονισμό του οποίου για την Ελλάδα είχε το ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου Πατρών. Τη μετάφραση επιμελήθηκαν οι Μαρία Φλαούνα, Ειρήνη Γκούσκου και Δημήτρης Κολιόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου