ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Εκδήλωση "Η ενέργεια στη εκπαίδευση: από την Προσχολική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση"

Την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών η εκδήλωση "Η ενέργεια στη εκπαίδευση: από την Προσχολική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση" στην οποία παρουσίασαν τις εργασίες και προτάσεις τους εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (κυρίως της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) που έλαβαν μέρος στο ευρωπαικό πρόγραμμα Fibonacci και στον ευρωπαικό διαγωνισμό U4Energy.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 70 εκπαιδευτικοί και φοιτητές, και έλαβαν μέρος με εισηγήσεις τους 16 εκπαιδευτικοί τις/τους οποίες/-ους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σε αυτήν (πρόγραμμα εδώ). Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσες/όσους εκπαιδευτικούς μετακινήθηκαν προς την Πάτρα από άλλα μέρη της Ελλάδας. Παρουσιάστηκαν εξαιρετικές δουλειές οι οποίες ανέδειξαν, εκτός από το σχετικό με τη διαχείρηση της ενέργειας περιεχόμενο, τα στοιχεία της καινοτομίας, της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και της ενδοσχολικής και εξωσχολικής συνεργασίας ατόμων, ομάδων και φορέων. Ειδικώτερα, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό U4Energy που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση προοιωνίζουν ένα ενδιαφέροντα συναγωνισμό στη διεκδίκηση των βραβείων.

Η εκδήλωση οργανώθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ευρωπαϊκής δράσης 'Sustainable Energy week' στην οποία το Τμήμα μας και η ομάδα 'Ενέργεια στην Εκπαίδευση' συμμετέχουν από το 2010 (δείτε πληροφορίες για την αντίστοιχη εκδήλωση στην παλιώτερη ανάρτηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 'ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ'_ΜΑΡΤΙΟΣ 2010). Ευχαριστούμε επίσης θερμά για τις παρεμβάσεις τους την Anni Siltanen, γενική υπεύθυνη της πρωτοβουλίας U4Energy, τον Αθανάσιο Αργυρίου, αναπληρωτή καθηγητή του παν/μιου Πατρών με ερευνητικά ενδιαφέροντα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Βασιλική Ζόγκζα, καθηγήτρια Διδακτικής της Βιολογίας του παν/μίου Πατρών και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Fibonacci.

Στις επόμενες μέρες θα αρχίσει η διαδικασία της αξιολόγησης των 52 προτάσεων που έχουν γίνει δεκτές στον διαγωνισμό U4Energy. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες/όλους τους συναδέλφους εχοντας την πεποίθηση ότι το ταξίδι προς την Ιθάκη υπήρξε ενδιαφέρον, εποικοδομητικό και ευχάριστο.

Η ομάδα του Εθνικού Σημείου Επικοινωνίας U4Energy
Δημήτρης Κολιόπουλος, dkoliop@upatras.gr
Ειρήνη Γκούσκου, gouskou@upatras.gr
Νίκη Σισσαμπέρη, nsissam@upatras.gr
Καλλιόπη Ζαφειροπούλου, kzafeirop@upatras.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου