ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: "Η ενέργεια στη εκπαίδευση: από την Προσχολική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση"


Η ομάδα ‘Ενέργεια στην Εκπαίδευση’ διοργανώνει στα πλαίσια της δράσης Sustainable energy Week (http://eusew.eu), την Ημερίδα ‘Η ενέργεια στη εκπαίδευση: από την Προσχολική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» όπου εκπαιδευτικοί από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι, συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό U4Energy (http://u4energy.eu) και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'Fibonacci' (http://www.fibonacci-project.eu/) θα παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές τους προτάσεις  για τη διατήρηση της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για θέματα εκπαίδευσης στη βιώσιμη ενέργεια. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου 2012 στο Εργαστήριο Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 18.00-21.00

Ομάδα ‘Ενέργεια στην Εκπαίδευση’
ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών, Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας U4Energy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου