ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ U4ENERGY - 15/3/2012

 
Όσοι/όσες συνάδελφοι έχουν πλέον εισέλθει στην υλοποίηση των προτάσεών τους μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της ομάδας U4Energy και να τα ενημερώνουν για την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί στο διαγωνισμό περίπου 70 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα και στόχος του εθνικού σημείου επικοινωνίας (ΕΣΕ) είναι να παρέχει κάθε είδους πληροφορία και βοήθεια ώστε τα σχολεία αυτά να κατορθώσουν να υποβάλλουν την πρότασή τους μέσα στη δεδομένη προθεσμία. Θα διευκόλυνε πολύ την επικοινωνία σχολείου - ΕΣΕ αν η πληροφόρηση των μελών της ομάδας μας γίνεται με κείμενα ή υλικό που βρίσκεται αναρτημένο σε κάποιο δικτυακό τόπο (wiki κλπ).
Ήδη αποστέλλεται στα σχολεία αυτά δείγμα έντυπου διαφημιστικού υλικού το οποίο υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο www.u4energy.eu.
Όσον αφορά στην ποιότητα των προτάσεων, θα θέλαμε να προτείνουμε οι προτάσεις να λαμβάνουν ως κριτήριο σχεδιασμού και υλοποίησης τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που υπάρχουν στον «ΟΔΗΓΌ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ». Τις ελληνικές προτάσεις που βραβεύθηκαν στον περσινό διαγωνισμό μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ. Τις διεθνείς προτάσεις που βραβεύθηκαν στον περσινό διαγωνισμό μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου