ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIBONACCI - Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ "ΠΩΣ ΑΝΑΒΕΙ ΜΙΑ ΛΑΜΠΑ" ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Fibonacci project είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης στο πεδίο των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε συνδυασμό και με τη χρήση της τεχνολογίας. Η ελληνική ομάδα του έργου αποτελείται από μέλη του 'Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών' του ΤΕΕΑΠΗ. Το έτος 2010-11 οργάνωσε και υποστήριξε πλήρως ένα τοπικό δίκτυο εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης που δοκίμασε στην πράξη το μοντέλο της διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Μια από τις διδακτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του εργου ειχε ως τίτλο "Πως μπορούμε ν'ανάψουμε μια λάμπα" και αφορούσε σε μια προ-ενεργειακή προσέγγιση του φαινομένου του ανάμματος μιας λάμπας και η λειτουργία ενός μικρού ανεμιστήρα με τη βοήθεια (α) μιας μπαταρίας και (β) ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου. Την διδακτική αυτή παρέμβαση επεχείρησαν έξη εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης: 
1. Ελένη Καραχρήστου, 1ο Νηπιαγωγείο Ρίου (25 παιδιά)
2. Φανή Κυμπρίτου, Νηπιαγωγείο Λάλλα (21 παιδιά)
3. Βασιλική Ματζουράτου, 75ο Νηπιαγωγείο Πατρών (16 παιδιά)
4. Χριστίνα Πασβάνογλου, 10ο Νηπιαγωγείο Πατρών (18 παιδιά)
5. Σταυρόυλα Σωτηροπούλου, 10ο Νηπιαγωγείο Πατρών (14 παιδιά) και
6. Γλυκερία Φραγκιαδάκη, Νηπιαγωγείο Βαρθολομιού (17 παιδιά)
Στο σύνδεσμο  αυτό  μπορείτε να βρείτε (α) τους στόχους και το περιεχόμενο των διδακτικών δραστηριοτήτων της παρέμβασης, (β) υλικό απο την υλοποίηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων που πραγματοποίησαν οι κυρίες Κυμπρίτου, Πασβάνογλου και Σωτηροπούλου. Την παρουσίαση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/activities.htm
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιθυμούσαν να υλοποιήσουν την διδακτική παρέμβαση μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη της ομάδας 'Ενέργεια στην Εκπαίδευση' Ειρήνη Γκούσκου (gouskou@upatras.gr) και Δημήτρη Κολιόπουλο (dkoliop@upatras.gr).  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου