ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ'

Κατά τη διάρκεια του ‘6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση' (http://www.sci2010.psed.duth.gr/) στην Αλεξανδρούπολη (3-5 Δεκεμβρίου 2010) διοργανώθηκε τρίωρο εργαστήριο όπου εκπαιδευτικοί της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν με και να σχολιάσουν διδακτικό υλικό σχετικό με τη διδασκαλία της ενέργειας σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών.

Διοργανωτές εργαστηρίου: Μυρτώ Αργυροπούλου, Εκπαιδευτήρια Γείτονα & Δημήτρης Κολιόπουλος, ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου ΠατρώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου