ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ‘ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του άρθρου των Α. Δημητρίου & Α. Κατσιγιάννη "Απόψεις των μαθητών του Δημοτικού σχολείου για το ζήτημα της ενέργειας και της χρήσης της"εδώ.
Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sci2010.psed.duth.gr θα βρείτε πληροφορίες για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική εκπαίδευση». Μέλη της ομάδας «Ενέργεια στην εκπαίδευση» θα παρουσιάσουν εργασίες τους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου