ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με το θέμα της διδασκαλίας της ενέργειας να συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’. Πιο συγκεκριμένα, σας προσκαλούμε :
(α) να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας ecedu.energy@gmail.com ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkoliop@upatras.gr σχετικές διδακτικές δραστηριότητες που έχετε αναπτύξει οι ίδιες/ίδιοι στα πλαίσια του διδακτικού σας έργου οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν επώνυμα στο blog μετά από συνεννόηση με μέλη της ομάδας με στόχο να διαχυθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα που ευαισθητοποιείται σε θέματα διδασκαλίας της ενέργειας.
(β) να εφαρμόσετε διδακτικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα μας στις τάξεις σας αφού πρώτα, σε συνεργασία με μέλη της ομάδας μας, προβείτε στις απαραίτητες προσαρμογές στις ειδικές συνθήκες του δικού σας εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Δημήτρης Κολιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικής και Μουσειολογίας των Φυσικών Επιστημών
            ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου