ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ 2018

Στις 7/3 και 8/3/2018 ο Δημήτρης Κολιόπουλος, Καθηγητής Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών και μέλος της ομάδας "Ενέργεια στην Εκπαίδευση", συμμετείχε σε επιμορφωτικές ημερίδες για τις /τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί) των σχολικών μονάδων της περιοχής Άργους - Ναυπλίου που είχαν ως θέμα "Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο". Οι ημερίδες υλοποιήθηκαν στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου "Φουγάρο".
Η συμμετοχή στις δύο ημερίδες πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Σχολικής Συμβούλου της περιοχής κας Κρυσταλλίας Παπαγεωργίου την οποία ευχαριστούμε θερμά τόσο για την άψογη διοργάνωση των ημερίδων όσο και για τη ζεστή φιλοξενία. Ευχαριστούμε επίσης τις /τους 100 περίπου συναδέλφους της προσχολικής εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις ημερίδες για την εξαιρετική παρουσία τους και την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη.
Στις δύο ημερίδες ο Δ. Κολιόπουλος έδωσε διάλεξη με θέμα "Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο" και πραγματοποίησε εργαστήριο με θέμα "Πως μπορούμε να ανάψουμε μια λάμπα".
Στον σύνδεσμο  https://www.dropbox.com/sh/slrnv1n7ec8ynh8/AAB4GCucWNvnV2J-oYbK-jdDa?dl=0 μπορείτε να βρείτε το σχετικό επιμορφωτικό υλικό.