ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

U4ENERGY: ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SCIENCE IN SCHOOL

Το περιοδικό Science in School είναι μια ελεύθερη στο διαδίκτυο περιοδική έκδοση του δικτύου ερευνητικών οργανισμών EIROforum που συμβάλλει στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα φυσικών επιστημών και στοχεύει στη διάδοση στοιχείων της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολλά από τα άρθρα του περιοδικού μεταφράζονται και στην ελληνική γλώσσα από εθελοντές μεταφραστές. Σε ένα από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού θα δημοσιευθεί η ελληνική μετάφραση του άρθρου   
"Ξεχωριστά μαθήματα για την ενέργεια και την εκπαίδευση από ευρωπαϊκά σχολεία"
το οποίο εχει ήδη δημοσιευθεί στο τεύχος 24 στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Μια προδημοσίευση της ελληνικής μετάφρασης που έγινε από τα μέλη της ομάδας 'Ενέργεια στην Εκπαίδευση' Μ. Φλαούνα και Ε. Γκούσκου και επιμελήθηκε ο Δ. Κολιόπουλος θα βρείτε εδώ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου